Mô tả

2-Way Combiner DIN Female Connector

 

 

Các tính năng chính:

1. combiner đối với chia sẻ feeder

2. cao directivity/cách ly
3.300W điện bàn giao, độ tin cậy cao
4. VSWR thấp, PIM thấp (IM3)
Thông số kỹ Thuật: