Mô tả

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiến trúc: Kiến trúc Unified Storage (Block & File), hỗ trợ cả giao thức Block và File trên cùng hệ thống controller nội bộ, không dùng thêm NAS Gateway bên ngoài

CPU + RAM Cache: Có sẵn tối thiểu 192GB RAM Cache (không tính Flash/ SCM Cache)

Ổ cứng: Hỗ trợ lên đến 313 ổ SSD trên toàn hệ thống 8 bộ điều khiển khi ghép với các tủ có model cao hơn để lưu trữ dữ liệu

Cổng giao tiếp: Hỗ trợ cổng FC 16/32Gbps, cổng 10/25GbE Ethernet

RAID hỗ trợ: RAID-5/6 hoặc tương đương

Giao thức hỗ trợ: FC, NVMe-FC, iSCSI, vVols, NFS, CIFS/ SMB