Mô tả

Model: DC-X-0738-DFi

Đặc điểm chính:

  • Dải tần số rộng.
  • VSWR thấp, PIM thấp (IM3).
  • Mất chèn thấp.
  • Bàn giao công suất cao, độ tin cậy cao.