Mô tả

 • Thẻ nhớ microSD MakerDisk đã được kiểm định và phê duyệt bởi  Raspberry Pi Foundation để sử dụng với các sản phẩm của Raspberry Pi.
 • Thẻ nhớ microSD MakerDisk  đã được cài sẵn Raspberry Pi OS và sẵn sàng để khởi động với bất kỳ máy tính Raspberry Pi. Đừng format thẻ nếu bạn dự tính dùng thẻ này với Raspberry Pi.
 • Có tất cả 3 phiên bản với dung lượng khác nhau: 128GB, 64GB và 32GB.

Thông số kỹ thuật:

 • Đã được Raspberry kiểm tra và phê duyệt để sử dụng với sản phẩm Raspberry Pi
 • Sản xuất bởi Maker, dành cho Maker.
 • Thương hiệu: MakerDisk.
 • Dung lượng: 128GB, 64GB or 32GB
  • 1GB = 1,000,000,000 bytes.
  • Dung lượng khả dụng thực tế có thể ít hơn, tùy theo định dạng và hệ điều hành. Đây là kết quả thực tế trên Raspberry Pi OS từ File Explorer, không tính ổ boot:
   • 128GB MakerDisk microSD:  ~ 114.8GB
   • 64GB MakerDisk microSD: i~ 56.9GB
   • 32GB MakerDisk microSD: ~ 28.2GB
 • Đã được cài sẵn Raspberry Pi OS
 • .Kết quả kiểm tra tốt hơn chuẩn Class A1 và chuẩn yêu cầu từ Raspberry Pi
  • 64GB MicroSD:
   • Sequential Write: > 32MB/S (A1 Standard 10MB/S, Raspberry Pi Standard 12MB/S).
   • Random IOPS – Write: > 800 IOPS (A1 standard 500 IOPS, Raspberry Pi Standard 500 IOPS).
   • Random IOPS – Read: > 2700 IOPS (A1 standard 1500 IOPS, Raspberry Pi Standard 2000 IOPS).
   • Class 10, A1, U3, V30 microSD card.
  • 32GB MicroSD:
   • Sequential Write: > 27MB/S (A1 Standard 10MB/S, Raspberry Pi Standard 12MB/S).
   • Random IOPS – Write: > 800 IOPS (A1 standard 500 IOPS, Raspberry Pi Standard 500 IOPS).
   • Random IOPS – Read: > 2700 IOPS (A1 standard 1500 IOPS, Raspberry Pi Standard 2000 IOPS).
   • Class 10, A1, U1, V10 microSD card.

  128GB MicroSD:

  • Sequential Write: > 32MB/S (A1 Standard 10MB/S, Raspberry Pi Standard 12MB/S).
  • Random IOPS – Write: > 900 IOPS (A1 standard 500 IOPS, Raspberry Pi Standard 500 IOPS).
  • Random IOPS – Read: > 2800 IOPS (A1 standard 1500 IOPS, Raspberry Pi Standard 2000 IOPS).
  • Class 10, A1, U3, V30 microSD card.